Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:50:54

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego, realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Cykl szkoleń będzie posiadał charakter bezpłatny, a jego celem będzie wsparcie merytoryczne Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Szkolenia przeprowadzane będą dla min. 10 osób, a max. 20 osób w grupie. W ramach zamówienia zostaną przeprowadzone maksimum 4 szkolenia. Ilość osób uczestniczących w szkoleniach (80 Beneficjentów) stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż co najmniej 60% zamówienia (48 Beneficjentów) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pozostałych 40% (32 Beneficjentów) zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto szkoleń za 1 uczestnika.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-22 10:03:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-12-22 10:04:17
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-22 10:04:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-23 10:44:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-23 10:44:41
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-10-23 10:45:13
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-10-23 10:45:33
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2015-10-23 10:45:52
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2015-10-23 10:46:08
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-10-23 10:46:21
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-10-23 10:46:33
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-10-23 10:46:51
Odpowiedzi na pytania z dn. 29.10.2015 r. pobierz 2015-10-29 09:53:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-23 08:17:26


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713