Czas wygenerowania treści 2020-06-01 17:36:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Szwajcarii dla maksymalnie 25 osób
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Szwajcarii dla maksymalnie 25 osób. 2. Wykonawca zobligowany jest do ustalenia ostatecznego terminu wyjazdu w porozumieniu z Zamawiającym. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników o nie więcej niż 2 osoby i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/os. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Czas trwania wyjazdu: 4 dni. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-27 13:12:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-27 13:12:14
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-27 13:12:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-20 14:56:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-20 14:57:29
Zał. 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-20 14:59:53
Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-10-20 14:58:44
Zał. 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-20 15:00:03
Zał. 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-20 15:00:12
Zał. 3 do SIWZ pobierz 2015-10-20 15:00:51
Zał. 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-20 15:00:23
Zał. 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-20 15:00:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-12 12:50:14


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713