Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:52:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku dwóch publikacji zawierających raporty z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wraz z opracowaniem projektów graficznych, składem i dostawą
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku dwóch publikacji (publikacja nr 1 - nakład: 70 sztuk, publikacja nr 2 - nakład: 70 sztuk) zawierających raporty z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wraz z opracowaniem projektów graficznych, składem i dostawą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-30 14:39:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-30 14:39:17
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 14:39:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-12 08:43:03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-10-12 09:19:33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-12 08:43:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-12 14:42:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713