Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:20:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa produkcji i emisji akcji specjalnej na antenie stacji radiowej w celu promocji 4. tomu albumu Śląskie do przodu!
Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji i emisji akcji specjalnej na antenie stacji radiowej w celu promocji 4. tomu albumu Śląskie do przodu!, a także zaprezentowanych w nim projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-13 15:09:25


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-13 15:09:32
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 15:10:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-08 15:22:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-08 15:23:18
Pismo w sprawie udostępnienia załączników do siwz pobierz 2015-10-12 12:08:15
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego_ośw. z art 22 pobierz 2015-10-12 12:09:39
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-10-08 15:24:48
Zał. nr 2 do Formularza ofertowego_ośw. z art. 24 pobierz 2015-10-12 12:10:31
Zał. nr 3 do Formularza ofertowego_grupa kapitałowa pobierz 2015-10-12 12:11:17
Zał. nr 4 do Formularza ofertowego - Wykaz usług pobierz 2015-10-08 15:25:25
Odpowiedzi na pytania_13.10.15r pobierz 2015-10-13 10:53:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-03 08:46:21


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713