Czas wygenerowania treści 2020-04-03 04:18:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska na terenie miasta Wisła (województwo śląskie) dla maksymalnie 50 osób w ramach spotkania dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska na terenie miasta Wisła (województwo śląskie) dla maksymalnie 50 osób w ramach spotkania dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników spotkania wskazanej w SIWZ o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto za osobę. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy do 2 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-28 15:01:05


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-12-28 15:01:08
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-28 15:01:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-08 12:23:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-08 12:24:09
formularz ofertowy pobierz 2015-10-08 12:24:41
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-08 12:25:03
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-08 12:25:14
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-08 12:25:24
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-08 12:25:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-28 14:59:19


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713