Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:11:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy:
Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawnictw Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz podkładów na biurko(biuwarów)
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawnictw Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz podkładów na biurko (biuwarów), w podziale na zakresy:
zakres I - usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych:
1. Folia na drzwi wraz z usługą oklejenia powierzchni drzwi wejściowych
do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
format: 1800 x 1800 mm – 2 szt.
2. Folia na drzwi wraz z usługą oklejenia powierzchni drzwi wejściowych
do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
format: 2850 x 1800 mm – 1 szt.
3. Naklejka podłogowa samoprzylepna – 5 szt.
zakres II - usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych:
1. Teczka papierowa – 1 600 szt.
2. Notatnik papierowy – 1 600 szt.
zakres III - usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych:
1. Torba papierowa – 1 600 szt.
Dla zakresów I, II oraz III Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach oraz przy
ul. Reymonta 24 w Katowicach.

zakres IV - usługa druku i dostawy wydawnictw Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego:
1. Ulotki „Questing Śladami Georga i Emila Zillmannów”
5 projektów graficznych po 7 000 szt. – łącznie 35 000 szt.
2. Plakat „Podróżuj po Szlaku Zabytków Techniki”
1 projekt graficzny – 200 szt.
3. Wizytówki Szlaku Zabytków Techniki
37 pozycji – projektów graficznych, po jednej indywidualnej wizytówce / projekcie graficznym dla każdego z 36 obiektów Szlaku i 1 pozycja / projekt graficzny wizytówka ogólna Szlaku Zabytków Techniki - nakład po 40 000 szt. dla każdej z pozycji / projektu graficznego
łącznie 1 480 000 szt.
Dla zakresu IV poz. 1 oraz 2 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach. Dla zakresu IV poz. 3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 30 lokalizacji (miejsc dostawy) na terenie województwa śląskiego zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do SOPZ dla zakresu IV.
zakres V - Usługa druku i dostawy podkładów na biurko (biuwarów) – 2 000 szt.
Dla zakresu V Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych pomieszczeń
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), z podziałem na zakresy, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2a do niniejszej siwz (zakres I, II i III), załącznik 2b (zakres IV) i załącznik 2c (zakres V).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-09 10:18:08


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-12-09 10:18:20
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-09 10:47:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-06 16:11:07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-10-12 13:30:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-06 16:12:00
formularz ofertowy pobierz 2015-10-13 08:36:30
pismo ws. udostępnienia załączników w wersji edytowalnej pobierz 2015-10-13 08:53:28
zal nr 1 do formularza ofertowego - art 22 pobierz 2015-10-13 08:39:38
zal nr 2 do formularza ofertowego - art 24 pobierz 2015-10-13 08:39:53
zal nr 3 do formularza ofertowego - grupa kapitałowa pobierz 2015-10-13 08:41:15
wyjaśnienia i modyfikacje 12-10-2015 r. pobierz 2015-10-12 13:31:43
odpowiedzi na pytania 12-10-2015 r. pobierz 2015-10-12 13:33:22
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-10-15 13:00:00
pobierz
2015-10-12 13:34:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-04 12:32:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-12-02 10:31:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713