Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:43:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie merytoryczne publikacji dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk (nakład: 1500 sztuk) oraz dostawa publikacji dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-17 14:57:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-17 14:57:16
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-17 14:57:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-06 14:22:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-06 14:28:45
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-10-06 14:29:44
Załącznik nr 1 do SOPZ (Wizualizacja RPO WSL) pobierz 2015-10-06 14:29:20
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-04 09:23:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713