Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:54:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Jednorazowa dostawa materiałów biurowych archiwizacyjnych dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów biurowych archiwizacyjnych (1. Klips archiwizacyjny na dokumenty przeznaczony do spinania i archiwizacji dokumentów - 3000 sztuk, 2. Teczki archiwizacyjne bezkwasowe - 3000 sztuk) dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do Zamawiającego (Katowice, ul. Reymonta 24) wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz ustawienie artykułów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeliczenie dostarczonych materiałów. Wykonawca dostarczy zamówione materiały do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w dni robocze, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie przedmiotu umowy. Dostarczone materiały muszą być: a) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, b) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, nieużywane, c) wykonane zgodnie z opisem Zamawiającego, d) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, e) fabrycznie opakowane i oznakowane przez producenta, f) objęte minimum 12-miesięczna gwarancją, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, g) dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-28 15:03:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-12-28 15:03:42
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-28 15:04:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-06 12:41:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-06 12:41:45
formularz ofertowy pobierz 2015-10-06 12:42:31
załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-06 12:42:52
załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-06 12:43:02
załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-06 12:43:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-26 14:14:15


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713