Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:34:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania i dostawy kalendarzy na 2016 rok.
Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wraz z opracowaniem projektu graficznego, składem, łamaniem i dostawą kalendarzy na 2016 rok, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w poszczególnych zakresach opisanych w SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), który stanowi załącznik nr 1 do siwz/załącznik nr 3 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-11 13:32:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-11 13:33:02
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11 13:33:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-29 14:24:20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-10-06 15:04:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-29 14:23:49
Formularz ofertowy .doc pobierz 2015-09-29 14:26:20
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2015-09-29 14:26:34
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2015-09-29 14:26:47
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2015-09-29 14:26:58
Wyjaśnienie i modyfikacja treści siwz - 06.10.15 pobierz 2015-10-06 15:07:18
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-10-12 13:30:00
pobierz
2015-10-06 15:07:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-30 12:02:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-23 13:24:03


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713