Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:03:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów biurowych
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych zgodnie z zakresami: zakres I - materiały eksploatacyjne (kserokopiarki), zakres II - materiały eksploatacyjne (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), zakres III - materiały biurowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Ilość przedmiotu zamówienia wskazana w załączniku nr 3 do siwz stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości umowy (dla danego zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (dla danego zakresu) wartości umowy a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie uruchomić więcej niż 30% przedmiotu umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-16 08:55:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-16 08:56:05
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-16 08:56:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-22 10:37:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-22 10:37:45
Formularz ofertowy z załącznikami.rar pobierz 2015-09-22 10:39:43
Odpowiedzi na pytania - 25.09.2015 pobierz 2015-09-25 14:21:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-23 10:32:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713