Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:19:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Produkcja i emisja materiałów radiowych i telewizyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja materiałów radiowych i telewizyjnych wprowadzających mieszkańców województwa śląskiego, za pomocą działań informacyjnych w mediach regionalnych i lokalnych, do tematyki związanej z wdrażaniem i możliwościami wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w części Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zakresami i opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) z podziałem na zakresy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje - Zakres I: Produkcja i emisja reportaży/spotów filmowych i radiowych w mediach regionalnych/ lokalnych wprowadzających beneficjentów i potencjalnych beneficjentów do tematyki RPO WSL 2014-2020 w cz. Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres II: Produkcja i emisja materiałów radiowych (spoty i reportaże) i filmowych (podsumowania wydarzeń) wspierających organizacje konferencji wprowadzających do tematyki RPO WSL w cz. EFS organizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego na terenie Katowic. Zakres III: Przygotowanie i produkcja 5 filmowych spotów reklamowych przygotowanych techniką animacji oraz 1 radiowego spotu reklamowego, promujących osie priorytetowe obszarów wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dot. Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umów, stanowiące Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-09 13:25:30


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-11-09 13:25:34
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-09 13:25:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-21 09:46:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-21 09:46:18
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-09-21 09:46:42
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-21 09:47:00
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2015-09-21 09:47:32
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2015-09-21 09:48:00
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-21 09:48:18
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-21 09:48:32
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-21 09:48:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-15 09:42:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-22 14:40:42


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713