Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:35:25

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresach: I - Meble: 1. Biurko - 10 szt. 2. Szafa na akta z nadstawką - 11 szt. 3. Kontener z szufladami - 18 szt. 4. Stół (120 x 75 x 75 z dopuszczalnymi odchyleniami wymiarów) - 1 szt. 5. Stół (150 x 75 x 75 z dopuszczalnymi odchyleniami wymiarów). II - Krzesła biurowe - 20 szt. III - Szafa kartotekowa - 1 szt. 2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres wskazany w ofercie (jednak nie mniej niż 24 miesiące) licząc od dnia podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-12 11:14:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-12 11:14:18
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-12 11:14:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-18 11:44:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-18 11:45:27
Odpowiedź na pytanie z dnia 22.09.2015 r. pobierz 2015-09-22 11:27:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-22 14:24:14


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713