Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:29:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów konferencyjno- promocyjnych na potrzeby działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy, przy czym przedstawione zdjęcia w ww. załączniku mają jedynie charakter przykładowy. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zakresy: Zakres I: 1. Notes ekologiczny A4 z długopisem w ilości 1 000 sztuk 2. Długopis metalowy wraz z nadrukiem w ilości 1 600 sztuk 3. Teczka z filcu A4 na dokumenty w ilości 1 000 sztuk Zakres II: Torba materiałowa w ilości 1 000 sztuk Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-29 11:15:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-29 11:15:48
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-29 11:17:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-10 14:55:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-09-15 14:33:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-10 14:56:56
Modyfikacja siwz pobierz 2015-09-15 14:34:43
Odpowiedzi na pytania pobierz 2015-09-15 14:35:36
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-09-21 13:00:00
2015-09-15 14:42:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-09 09:06:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713