Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:56:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-03 15:44:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-03 15:44:16
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-03 15:44:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-09 14:17:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-09 14:18:25
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:19:14
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-09-09 14:18:55
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:19:29
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:19:51
Załącznik nr 3 do siwz/nr 1 do wzoru umowy - SOPZ pobierz 2015-09-09 14:21:19
Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:20:08
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:20:21
Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego pobierz 2015-09-09 14:20:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-07 14:49:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713