Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:28:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli biurowych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem i ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach zgodnie z zakresami i opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z podziałem na zakresy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik do wzoru umowy. Zakres I - Kontenerek - 2 szt. Zakres II - Biurko z podstawką pod komputer - 2 szt. Zakres III - Ergonomiczny fotel biurowy obrotowy z podłokietnikiem - 2 szt. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez dwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-20 12:24:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-10-20 12:24:28
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-20 12:25:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-08 14:43:01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-09-10 12:29:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-08 14:43:14
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-09-08 14:43:39
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-08 14:44:39
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-08 14:44:46
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-09-08 14:45:19
Modyfikacja SIWZ z dnia 10.09.2015 r. pobierz 2015-09-10 12:28:32
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.09.2015 r. pobierz 2015-09-10 12:27:51
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-09-17 13:00:00
pobierz
2015-09-10 12:30:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-05 09:52:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713