Czas wygenerowania treści 2019-11-21 02:24:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą
1. Przedmiotem zamówienia jest druk (w nakładzie 2.150 egzemplarzy) wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą plakatu informującego o naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/ załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-07 08:15:51


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-07 08:15:53
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-07 08:16:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-04 10:21:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-04 10:23:05
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-09-04 10:23:54
Zał 4 - O projekcie Śląskie Inwestujemy w talenty pobierz 2015-09-04 10:24:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-22 09:26:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713