Czas wygenerowania treści 2020-06-06 15:23:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa restauracyjna - Forum Sołtysów 2015
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na Sali Sejmu Śląskiego w dniu 14 października 2015 r. 2. Świadczenie usługi odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, o godz. 10:00 dla maksymalnie 400 uczestników. 3. Ilość asortymentu objętego usługą restauracyjną stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż wskazana w SIWZ, do ilości nie mniejszej niż 70% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć ilość asortymentu objętego usługą cateringu o więcej niż 30% wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszty produktów spożywczych, dojazdu i obsługi kelnerskiej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-14 14:39:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-14 14:39:50
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-14 14:40:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-28 13:22:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-28 13:23:11
Zał. 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-28 13:24:51
Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-08-28 13:24:21
Zał. 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-28 13:25:03
Zał. 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-28 13:25:17
Zał. 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-28 13:25:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-18 09:48:15


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713