Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:58:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla maksymalnie 60 osób, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla uczestników szkolenia w terminie 30 września - 1 października 2015 r. 2. Miejsce noclegu, miejsce usługi restauracyjnej, sala konferencyjna, miejsce kolacji regionalnej oraz miejsca parkingowe powinno być zlokalizowane w obrębie jednego obiektu. 3. Miejsce świadczenia usługi: jedna z wymienionych miejscowości: Ustroń lub Wisła lub Brenna lub Szczyrk. 4. Liczba uczestników wskazana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy stanowi maksymalną liczbę uczestników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wskazanych ww. załączniku maksymalnie o 20%, wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni przed terminem realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-28 10:18:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-28 10:18:46
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-28 10:19:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-28 13:01:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-28 12:59:50
Odpowiedź na pytanie z dnia 2.09.2015 r. pobierz 2015-09-02 14:07:24
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-16 09:55:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713