Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:57:50

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Funduszach Europejskich wraz z piknikiem dla mieszkańców województwa śląskiego i uczestników rajdu
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Funduszach Europejskich wraz z piknikiem dla mieszkańców województwa śląskiego i uczestników rajdu. 2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/ załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-25 10:38:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-09-25 10:38:47
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-25 10:39:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-26 13:14:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-26 13:16:36
zał nr 1 - art 22 pobierz 2015-08-26 13:21:00
zał nr 2 - art 24 pobierz 2015-08-26 13:21:55
zał nr 3 - grupa kapitałowa pobierz 2015-08-26 13:22:35
zał nr 4 - wykaz usług pobierz 2015-08-26 13:23:13
zał nr 5 - doświadczenie Wykonawcy (100 osób) pobierz 2015-08-26 13:24:23
zał nr 6 - doświadczenie Wykonawcy (rajd rowerowy) pobierz 2015-08-26 13:25:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-16 12:58:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713