Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:46:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Wydziału Informatyki i Administracji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Wydziału Informatyki i Administracji.
Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-27 15:01:55


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-27 15:02:04
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-27 15:02:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-20 14:52:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-25 09:54:45
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-08-25 09:55:13
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-25 09:55:44
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-25 09:55:58
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-25 09:56:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-23 10:48:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713