Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:30:00

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego zgodnie z zakresami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego zgodnie z zakresami.

Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy transportem własnym, na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia:
• zakres I – zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż 24 miesiące na sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny i monitor);
• zakres II – zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż 24 miesiące na notebook i tablet;
• zakres III – 12 miesięcy na nośniki oprogramowania;
• zakres IV – zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak nie mniej niż 24 miesiące na urządzenia wielofunkcyjne.
Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w załączniku nr 1 do siwz (SOPZ) oraz załączniku nr 2A i 2B do siwz (wzór umowy).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-27 15:09:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-27 15:09:21
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-03 13:17:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-03 13:17:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-03 13:17:08
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-03 13:17:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-18 09:09:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-20 10:33:41
Formularz ofertowy .doc pobierz 2015-09-28 13:20:15
Pismo ws. udostępnienia załączników do siwz w wersji edytowalnej pobierz 2015-09-28 13:22:42
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2015-09-28 13:20:40
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2015-09-28 13:20:59
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2015-09-28 13:21:18
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2015-09-28 13:21:41
Wyjaśnienie treści siwz nr 1 pobierz 2015-09-07 13:13:53
Wyjaśnienie treści siwz nr 2 pobierz 2015-09-16 08:18:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-02 14:54:31


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713