Czas wygenerowania treści 2020-07-16 14:33:55

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-13 15:20:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-13 15:20:56
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-13 15:22:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-12 12:01:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-12 12:02:58
formularz ofertowy pobierz 2015-08-12 12:05:00
Pismo ws. udostępnienia SIWZ i SOPZ w wersji edytowalnej pobierz 2015-08-18 14:30:24
SIWZ wersja edytowalna pobierz 2015-08-18 14:28:11
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:06:06
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:06:17
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:06:27
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:06:37
załacznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:06:49
załacznik nr 6 do formularza ofertowego pobierz 2015-08-12 12:07:00
Zał. nr 3 do siwz - SOPZ wersja edytowalna pobierz 2015-08-18 14:29:37
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-23 10:56:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713