Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:45:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania i dostawa okładek na legitymacje dla Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawa okładek na legitymacje dla Sejmiku Województwa Śląskiego (ilość: 660 sztuk). 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), zawiera załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-25 10:22:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-09-25 10:22:09
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-25 10:22:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-10 14:18:15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-08-18 14:23:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-10 14:20:24
modyfikacja 18.08.205 r. pobierz 2015-08-18 14:19:52
pytania i odpowiedzi 18.08.2015 r. pobierz 2015-08-18 14:24:38
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-21 13:30:00
pobierz
2015-08-18 14:26:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-09 10:59:21


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713