Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:50:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania opracowania pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 zwanego dalej Planem wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania opracowania pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 zwanego dalej Planem wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego: I etap - opracowanie projektu: Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym i prognozą oddziaływania na środowisko. II etap - poddanie opracowanego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym i prognozą oddziaływania na środowisko procedurze opiniowania oraz konsultacjom społecznym celem umożliwienia złożenia uwag i wniosków. III etap - uzupełnienie i korektę projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym o ustalenia dokonane w trakcie etapu II. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-17 13:23:35


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-11-17 13:23:44
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-17 13:24:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-05 12:57:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-05 12:57:20
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-08-05 12:58:02
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-05 12:58:42
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-05 12:59:06
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-05 12:59:22
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-05 12:59:43
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-08-05 12:59:57
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-10 13:16:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-20 09:17:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713