Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:42:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego, realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje cykl szkoleń o charakterze bezpłatnym, których celem będzie wsparcie merytoryczne Beneficjentów. Ilość osób uczestniczących w szkoleniach (600 Beneficjentów) stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 60% zamówienia (360 Beneficjentów) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pozostałych 40% (240 Beneficjentów) zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto szkoleń za 1 uczestnika

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-20 14:25:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-20 14:25:33
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-20 14:26:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-03 12:02:56
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-08-07 13:59:18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-08-11 15:16:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-08-03 12:03:37
zał.nr 1 do FO_ośw. z art.22 pobierz 2015-08-03 12:06:32
zał.nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2015-08-03 12:05:53
zał.nr 2 do FO_wykaz usług pobierz 2015-08-03 12:07:00
zał.nr 3 do siwz_SOPZ pobierz 2015-08-03 12:10:02
zał.nr 4 do FO_ośw. z art.24 pobierz 2015-08-03 12:08:02
zał.nr 5 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2015-08-03 12:08:33
zał.nr 6 do FO_dodatkowy wykaz-doświadczenie trenerów pobierz 2015-08-03 12:09:30
zał. nr 3 do FO_wykaz osób pobierz 2015-08-03 12:07:27
Modyfikacja z dn. 07.08.15 pobierz 2015-08-07 13:59:47
Modyfikacja siwz z dn. 11.08.15r pobierz 2015-08-11 15:16:43
Odpowiedzi na pytania z dn. 07.08 pobierz 2015-08-07 14:00:43
Odpowiedzi na pytania z dn. 11.08.15r pobierz 2015-08-11 15:17:15
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-13 12:30:00
pobierz
2015-08-07 14:01:09
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-17 12:30:00
pobierz
2015-08-11 15:17:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-02 09:30:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713