Czas wygenerowania treści 2019-11-21 09:00:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Orzeszu (powiat mikołowski)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formie operatu szacunkowego, określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Orzeszu (powiat mikołowski) przy ul. Gliwickiej 20, stanowiącej własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-25 10:20:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-08-25 10:20:24
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-25 10:20:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-30 14:55:38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-08-03 14:15:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-30 14:57:17
Modyfikacja SIWZ z dnia 31.07.2015 r. pobierz 2015-07-31 14:17:29
Modyfikacja SIWZ z dnia 03.08.2015 r. pobierz 2015-08-03 14:14:21
Odpowiedź na pytanie z dnia 31.07.2015 r. pobierz 2015-07-31 14:16:21
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-10 12:00:00
pobierz
2015-08-03 14:16:52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-13 13:32:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713