Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:58:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli biurowych
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, ul. Reymonta 24 i ul. Dąbrowskiego 23. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) z podziałem na zakresy I- V zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zakres I - fotele obrotowe w ilości 6 sztuk; Zakres II - stół w ilości 1 sztuki; krzesła tapicerowane w ilości 10 sztuk; Zakres III - krzesła konferencyjne w ilości 20 sztuk; Zakres IV - krzesła biurowe, obrotowe w ilości 30 sztuk, kontener z szufladami w ilości 30 sztuk, szafa na akta w ilości 15 sztuk, szafa z roletą w ilości 1 sztuki, nadstawką z roletą w ilości 1 sztuki; Zakres V - krzesła obrotowe z zagłówkiem w ilości 2 sztuk. 3.Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez dwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 4.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-16 15:27:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-16 15:27:34
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-19 14:11:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-30 14:44:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-30 14:45:02
zał. nr 1 do FO_ośw.z art 22 pobierz 2015-07-30 14:47:39
zał. nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2015-07-30 14:46:59
zał. nr 2 do FO_ośw. z art.24 pobierz 2015-07-30 14:48:30
zał. nr 3 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2015-07-30 14:48:56
zał. nr 3 do siwz_ SOPZ pobierz 2015-07-30 14:49:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-21 11:07:33
Unieważnienie postępowania w zakresie III pobierz 2015-11-19 14:11:08


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713