Czas wygenerowania treści 2020-07-02 09:10:10

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk (1500 egzemplarzy) i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-11 14:40:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-11 14:40:11
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-11 14:40:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-30 11:53:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-30 11:54:34
formularz ofertowy pobierz 2015-07-30 11:56:29
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-30 11:56:37
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-30 11:56:47
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-30 11:56:59
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-30 11:57:17
załacznik nr 4 do SIWZ pobierz 2015-07-30 11:57:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-24 13:46:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713