Czas wygenerowania treści 2020-04-03 04:11:51

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych zgodnie z zakresami i opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w w/w załączniku zdjęcia ma jedynie charakter przykładowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-03 13:49:42


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-03 13:49:46
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-03 13:50:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-28 14:45:25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-08-04 11:56:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-28 14:46:04
Zał. nr 1 do FO pobierz 2015-07-28 14:48:12
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-07-28 14:47:45
Zał. nr 2 do FO pobierz 2015-07-28 14:48:29
Zał. nr 3 do FO pobierz 2015-07-28 14:48:46
Zał. nr 3 do SIWZ/ Zał. nr 1 do umowy - SOPZ pobierz 2015-07-28 14:49:23
Modyfikacja siwz z dn.04.08.15 pobierz 2015-08-04 11:57:31
Odpowiedzi na pytania z dn. 04.08.15 pobierz 2015-08-04 11:58:21
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-11 13:00:00
pobierz
2015-08-04 11:58:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-16 13:41:30


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713