Czas wygenerowania treści 2019-11-20 18:27:18

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z instalacją sprzętu biurowego, fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy). 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy transportem własnym i na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w następujących lokalizacjach: ul. Dąbrowskiego 23 oraz ul. Reymonta 24 w Katowicach. 3. Wykonawca wniesie urządzenia na wskazane piętro oraz zainstaluje i uruchomi urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. 4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu biurowego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie (czas trwania do 1 godziny) z obsługi dostarczonego sprzętu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (2 osoby), w miejscu zainstalowania i uruchomienia sprzętu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-07 13:46:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-07 13:46:05
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-07 13:46:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-24 12:14:40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-29 13:32:26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-31 14:26:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-24 12:15:04
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-07-24 12:15:37
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2015-07-29 13:32:57
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (2) pobierz 2015-07-31 14:30:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-04 12:30:00
pobierz
2015-07-29 13:33:41
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-05 12:30:00
pobierz
2015-07-31 14:30:23
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresach II - IV i unieważnieniu postępowania w zakresie I pobierz 2015-09-08 14:25:51


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713