Czas wygenerowania treści 2019-11-17 15:32:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku z opracowaniem projektów graficznych, składem, łamaniem i dostawą
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotek i plakatów dot. zakresu I - zadanie 1; przewodnika dot. zakresu I - zadanie 2 oraz informatora dot. zakresu II wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem, łamaniem i dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 3a do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy (zakres I - zadanie 1 i 2) oraz w załączniku nr 3b do siwz/załącznik nr 2 do wzoru umowy (zakres II). Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz (zakres I i II)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-16 14:20:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-16 14:20:32
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16 14:21:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-21 09:00:21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-28 11:37:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-21 09:01:08
zał. 1 do FO_oświadczenie z art. 22 pobierz 2015-07-21 09:03:26
zał. 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2015-07-21 09:02:44
zał. 2 do FO_wykaz usług pobierz 2015-07-21 09:04:34
zał. 3 do FO_oświadczenie z art.24 pobierz 2015-07-21 09:04:08
zał. 4 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2015-07-21 09:05:04
Modyfikacja siwz z dn.28.07 pobierz 2015-07-28 11:39:02
Odpowiedzi na pytania z dn. 28.07 pobierz 2015-07-28 11:39:28
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-31 12:30:00
pobierz
2015-07-28 11:40:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-24 13:08:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713