Czas wygenerowania treści 2020-07-13 08:12:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa urządzeń sieciowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych.
Przedmiot zamówienia, podzielony na 2 zakresy:
Zakres I: Next Generation Firewall:
Pozycja 1: Urządzenie I – 1 szt.
Pozycja 2: Urządzenie II – 2 szt.
Zakres II: Spam Firewall:
Urządzenie – 1 szt.,
został opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do
wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
Serwis gwarancyjny, o którym mowa w § 5 umowy, zostanie uruchomiony z chwilą wykonania dostawy i
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-07 15:11:37


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-10-07 15:11:39
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-07 15:12:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-17 11:43:50
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-08-19 14:55:54
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-08-26 13:42:10
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-09-03 14:34:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-22 10:39:30
formularz ofertowy pobierz 2015-07-22 10:40:09
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-22 10:40:27
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-22 10:40:37
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-22 10:40:46
modyfikacja SIWZ z dnia 19.08.2015r. pobierz 2015-08-19 14:57:47
modyfikacja SIWZ z dnia 26.08.2015r. pobierz 2015-08-26 13:43:15
modyfikacja SIWZ z dnia 3.09.2015 r. pobierz 2015-09-03 14:35:56
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.07.2015r. pobierz 2015-07-29 11:19:38
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.08.2015r. pobierz 2015-08-19 14:58:25
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26.08.2015r. pobierz 2015-08-26 13:44:05
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 3.09.2015 r. pobierz 2015-09-03 14:37:04
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-31 13:00:00
pobierz
2015-08-19 14:59:14
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-09-07 13:00:00
pobierz
2015-08-26 13:44:58
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-09-10 13:00:00
pobierz
2015-09-03 14:38:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-28 11:42:27


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713