Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:18:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego przewodnika turystycznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego przewodnika turystycznego po projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne, redakcję językową i korektę tekstów, usługę fotograficzną, skład i wydruk publikacji oraz dostawę przewodnika turystycznego po projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 do siedziby Zamawiającego (Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-17 07:23:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-17 07:23:36
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-17 07:24:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-15 15:09:56
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-23 09:27:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-15 15:10:54
zał 1 do FO_Oświadczenie art. 22 pobierz 2015-07-15 15:13:41
zał. 1 do siwz Formularz ofertowy pobierz 2015-07-15 15:12:38
zał. 1 do siwz Formularz ofertowy - PO ZMIANIE pobierz 2015-07-23 09:30:09
zał 2 do FO_Wykaz usług pobierz 2015-07-15 15:14:28
zał 3 do FO_Oświadczenie art. 24 pobierz 2015-07-15 15:15:03
zał 4 do FO_Grupa kapitałowa pobierz 2015-07-15 15:15:48
Modyfikacja siwz z dn. 23.07.15r pobierz 2015-07-23 09:27:54
Odpowiedzi na pytania z dn.23.07.15r pobierz 2015-07-23 09:28:38
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-28 13:00:00
pobierz
2015-07-23 09:29:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-07 14:56:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713