Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:34:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49 (lokal mieszkalny nr 17 położony w części budynku oznaczonej numerem 47 oraz lokal mieszkalny nr 4 położony w części budynku oznaczonej numerem 49) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 161/36 i nr 163/40, o łącznej powierzchni 0,1020 ha - KW nr KA1Y/00029556/4. Lokale mieszkalne nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Udział Województwa Śląskiego w nieruchomości wspólnej wynosi 5944/10000. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-05 09:08:36


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-08-05 09:08:38
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-05 09:08:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-15 14:11:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-15 14:14:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-28 15:02:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713