Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:47:14

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zaplanowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-02 13:35:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-10-02 13:35:51
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-02 13:36:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-15 13:06:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-22 11:05:17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-23 12:53:24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-27 14:32:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-15 13:07:36
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-07-15 13:08:00
Formularz ofertowy - PO ZMIANIE (wersja edytowalna) pobierz 2015-07-22 11:06:42
Modyfikacja SIWZ pobierz 2015-07-22 11:05:49
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (2) pobierz 2015-07-23 12:59:42
Załącznik nr 1 do SOPZ (załącznik do wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ (2)) pobierz 2015-07-23 13:03:45
Wyjaśnienie SIWZ (4) pobierz 2015-07-29 14:18:50
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (3) pobierz 2015-07-27 14:34:15
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-28 12:30:00
pobierz
2015-07-22 11:07:01
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-31 12:30:00
pobierz
2015-07-23 13:04:52
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-03 13:30:00
pobierz
2015-07-27 14:35:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-16 14:04:32


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713