Czas wygenerowania treści 2020-06-06 03:02:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa przygotowania, realizacji oraz emisji 6 autorskich audycji radiowych na antenie stacji radiowej/ych obejmującej/ych swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, dot. podsumowania działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim na przykładzie projektów dofinansowanych ze środków EFS
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, realizacji oraz emisji 6 autorskich audycji radiowych na antenie stacji radiowej/ych obejmującej/ych swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, dot. podsumowania działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim na przykładzie projektów dofinansowanych ze środków EFS, zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-12 12:19:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-08-12 12:20:01
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 12:20:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-10 15:10:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-10 15:11:27
formularz ofertowy pobierz 2015-07-10 15:12:03
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:12:25
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:12:34
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:12:48
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:13:04
załacznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:13:15
załacznik nr 6 do formularza ofertowego pobierz 2015-07-10 15:13:32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-30 12:36:30


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713