Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:07:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa części komputerowych, akcesoriów komputerowych i części do laptopów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych, akcesoriów komputerowych i części do laptopów – fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu, spełniających normy CE, wymienionych i opisanych w SIWZ – zgodnie z zakresami.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-23 10:14:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-10-23 10:14:42
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-23 10:14:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-10-23 10:14:52


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-10-23 10:14:54
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-23 10:14:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-07-07 14:29:11
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-07-13 10:26:57
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-07-27 11:28:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-07-13 09:32:12
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-07-13 09:32:50
Formularz ofertowy z załącznikami - po zmianach (wersja edytowalna) pobierz 2015-07-27 11:40:37
Modyfikacja SIWZ - przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert pobierz 2015-07-13 10:27:56
Modyfikacja SIWZ - przesunięcie terminu pobierz 2015-07-27 11:26:54
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-20 13:00:00
pobierz
2015-07-13 10:28:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-21 13:00:00
pobierz
2015-07-27 11:28:46
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-09-10 11:03:45


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713