Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:59:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa w zakresie promocji polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu pn. Różni, ale Równi!.
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie promocji polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu pn. Różni, ale Równi!, w zakresie równości szans będącej jedną z podstawowych zasad Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz opracowanie merytoryczne w zakresie równości szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-11 14:50:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-11 14:50:58
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-11 14:51:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-25 14:50:35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-07-03 14:53:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-25 14:52:11
Pismo dot. udostępnienia załączników pobierz 2015-07-02 12:29:09
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:30:47
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-07-02 12:29:54
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:31:12
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:31:29
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego PO ZMIANIE pobierz 2015-07-03 14:54:28
Załącznik nr 3 do siwz/1 do wzoru umowy - SOPZ pobierz 2015-06-25 14:54:00
Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:32:25
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:32:43
Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego pobierz 2015-07-02 12:33:00
Modyfikacja siwz - 03.07.2015 pobierz 2015-07-03 14:53:52
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-08 13:30:00
pobierz
2015-07-03 14:55:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-27 11:12:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713