Czas wygenerowania treści 2020-07-13 05:46:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 314
1. Przedmiotem zamówienia jest wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 314, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 532/77, 1568/77 i 1570/20, o łącznej powierzchni 0,0939 ha -KW nr GL1Z/00060397/0, dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-29 13:11:37


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-29 13:11:38
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-29 13:11:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-23 08:43:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-23 08:44:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-08 14:19:57


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713