Czas wygenerowania treści 2020-07-16 16:17:55

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-13 13:05:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-08-13 13:05:40
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-13 13:05:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-22 14:15:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-22 14:16:04
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-06-22 14:16:31
Wyjaśnienie siwz pobierz 2015-06-24 10:52:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-27 13:39:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713