Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:55:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa urządzeń sieciowych oraz zasilaczy awaryjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych oraz zasilaczy awaryjnych
- w zakresie I: dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi, szkolenia z dostarczonych komponentów oraz pilotażowe wdrożenie w ilości i jakości określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy,
- w zakresie II: dostawa zasilaczy awaryjnych w ilości i jakości określonej
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-22 14:50:21


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-09-22 14:50:32
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-22 14:51:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-19 15:19:07
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-07-14 13:39:31
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-07-28 14:54:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-24 12:36:15
formularz ofertowy pobierz 2015-06-24 12:38:10
formularz ofertowy (po zmianie) pobierz 2015-07-28 14:56:13
załączni nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-24 12:39:47
załączni nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-24 12:40:29
załączni nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-24 12:41:58
modyfikacja siwz z dnia 14-07-2015 pobierz 2015-07-14 13:43:15
modyfikacja siwz z dnia 28-07-2015 pobierz 2015-07-28 14:58:20
odpowiedzi na pytania - dnia 14-07-2015 pobierz 2015-07-14 13:44:59
odpowiedzi na pytania - dnia 28-07-2015 pobierz 2015-07-28 15:00:04
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-06 12:30:00
pobierz
2015-07-14 13:46:30
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-08-07 13:30:00
pobierz
2015-07-28 15:01:50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-27 11:43:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713