Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:40:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w ilości 28 tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/ załącznik nr 1 do umowy. Miejscem dostawy materiałów biurowych jest sekretariat Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach znajdujący się na IV piętrze przy ul. Dąbrowskiego 23. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-02 12:08:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-02 12:08:14
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-02 12:09:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-19 14:45:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-19 14:46:53
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-06-19 14:48:23
Zał.nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-06-19 14:48:37
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_ośw. z art 24 pobierz 2015-06-19 14:48:48
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-06-19 14:49:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-08 14:33:03


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713