Czas wygenerowania treści 2021-06-12 13:00:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2015
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych), obejmujących przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłków podczas szkoleń, spotkań, konferencji na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2015. 2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), zawiera załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości porcji, niż wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ / załączniku nr 1 do umowy, do ilości nie mniejszej niż 70% maksymalnej wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć ilości porcji objętych usługą restauracyjną (cateringową) o więcej niż 30% wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-14 11:38:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-08-14 11:38:05
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-14 11:39:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-17 13:48:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-17 13:51:16
formularz ofertowy pobierz 2015-06-17 13:54:19
załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-17 13:57:30
załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-17 13:57:48
załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-17 13:58:08
załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-17 13:58:25
załącznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-17 13:58:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-24 10:58:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713