Czas wygenerowania treści 2020-07-13 08:55:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystania odnawialnych źródeł w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystania odnawialnych źródeł w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-03 13:47:42


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-08-03 13:47:44
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-03 13:47:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-09 10:03:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-09 10:03:58
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-06-09 10:05:45
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-06-09 10:07:18
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2015-06-09 10:08:22
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2015-06-09 10:09:02
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc pobierz 2015-06-09 10:12:25
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-06-09 10:10:01
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-06-09 10:10:42
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego (SOSRPZ).doc pobierz 2015-06-09 10:11:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-23 08:41:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713