Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:22:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 2. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał zamówione materiały biurowe/eksploatacyjne oraz papier do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą nie dłuższym niż 8 dni roboczych licząc od daty złożenia zlecenia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty oprócz tej wkalkulowanej w cenę towaru. 3. Ilość materiałów biurowych, eksploatacyjnych, papieru wskazana w Załączniku nr 2 do siwz stanowi maksymalną ilość zamówienia w danym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pozostałych 30% (dla danego zakresu) wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzorów umów nr 1-3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-16 11:41:41


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-16 11:41:51
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-16 11:42:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-08 15:30:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-08 15:31:03
formularz ofertowy pobierz 2015-06-08 15:32:17
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 15:32:51
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 15:33:04
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 15:33:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-30 12:00:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-02 14:32:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713