Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:24:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-13 12:44:28


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-08-13 12:44:31
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-13 12:44:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-08 10:30:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-08 10:31:19
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:33:04
Załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofertowy pobierz 2015-06-08 10:32:36
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:33:41
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:33:56
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:34:17
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:35:03
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego pobierz 2015-06-08 10:35:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-09 12:01:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713