Czas wygenerowania treści 2020-07-11 11:57:13

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Druk ulotek
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku ulotki Kluczowe informacje dla osób z niepełnosprawnością oraz druk i dostawa ulotek na potrzeby projektu systemowego: Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-01 11:20:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-01 11:20:10
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-01 11:20:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-05 13:05:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-05 13:07:06
Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt ulotki pobierz 2015-06-05 13:09:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-23 14:12:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713