Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:16:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego albumu dotyczącego efektów realizacji EFS na Śląsku
.Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego albumu dotyczącego efektów realizacji EFS na Śląsku. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk oraz dostawę albumu dotyczącego efektów realizacji EFS na Śląsku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-15 14:46:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-15 14:46:33
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-15 14:46:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-06-03 12:51:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-06-03 12:52:27
Załacznik nr 3 do siwz_SOPZ.doc pobierz 2015-06-03 13:01:10
Załacznik nr 4 do siwz_tekst do próbki tekstu.doc pobierz 2015-06-03 12:58:15
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-06-03 12:54:08
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_Wykaz usług pobierz 2015-06-03 12:54:52
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_Wykaz osób pobierz 2015-06-03 12:55:14
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_ośw. z art. 24.doc pobierz 2015-06-03 12:55:40
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-06-03 12:56:03
Zał. nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-06-03 12:54:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-25 14:45:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713