Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:23:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego albumu Śląskie do przodu! / Silesia fast forward!
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, wydruk oraz dostawę albumu „Śląskie do przodu!” / „Silesia fast forward!” dotyczącego efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-28 12:23:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-28 12:23:16
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 12:23:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-20 09:46:15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-05-27 09:25:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-20 09:46:39
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-05-20 09:48:39
Załacznik nr 4 do siwz (wersja edytowalna) pobierz 2015-05-20 09:51:41
Wyjaśnienie i modyfikacja siwz pobierz 2015-05-27 09:25:58
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-06-02 13:30:00
pobierz
2015-05-27 09:26:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-02 14:24:58


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713