Czas wygenerowania treści 2019-11-14 08:21:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat za korzystanie ze środowiska
Przedmiotem zamówienia jest dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację
o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat za korzystanie ze środowiska.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-08-06 12:56:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-08-06 12:56:41
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-06 12:56:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-19 14:02:46
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-25 14:29:05
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-28 14:36:58
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-06-23 14:25:58
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-06-30 15:09:41
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-07-03 14:41:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-25 14:12:32
Formularz ofertowy PO ZMIANACH .doc pobierz 2015-05-28 14:38:05
Zał. nr 4 do f.o. Wykaz dostaw PO ZMIANACH .doc pobierz 2015-05-28 14:38:46
Modyfikacja siwz - 25.05.15 r. pobierz 2015-05-25 14:25:35
Modyfikacja siwz -28.05.15 r. pobierz 2015-05-28 14:39:15
Modyfikacja siwz -23.06.15 r. pobierz 2015-06-23 14:27:33
Modyfikacja siwz -30.06.15 r. pobierz 2015-06-30 15:06:17
Modyfikacja siwz -03.07.15 r pobierz 2015-07-03 14:44:17
Wyjaśnienia tresci siwz - 28.05.15 r. pobierz 2015-05-28 14:39:40
Wyjaśnienia tresci siwz - 23.06.15 r. pobierz 2015-06-23 14:28:18
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-02 12:30:00
pobierz
2015-05-25 14:25:58
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-03 12:30:00
pobierz
2015-05-28 14:40:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-07 12:30:00
pobierz
2015-06-23 14:29:16
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-08 13:00:00
pobierz
2015-06-30 15:07:35
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-07-10 13:00:00
pobierz
2015-07-03 14:43:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-13 14:36:49


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713